http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1587/zb6_copy.jpgDnia 6 lutego 2024 roku odbyÅ‚a siÄ™ zbiórka harcerzy Nieprzetartego Szlaku „Iskierki”, którÄ… poprowadziÅ‚a druhna Ola z 32 sokólskiej drużyny harcerskiej Janka Bytnara na zaproszenie druhny Moniki Mróz. Na zajÄ™ciach harcerze przypomnieli sobie elementy stroju harcerskiego, symbolikÄ™ krzyża harcerskiego, wykonali ciekawÄ… pracÄ™ plastycznÄ…. Na koniec spotkania wspólnie Å›piewaliÅ›my piosenki harcerskie. Nie obyÅ‚o siÄ™ bez plÄ…sów oraz zabaw z chustÄ… Klanzy. NastÄ™pnie zawiÄ…zaliÅ›my krÄ…g i puÅ›ciliÅ›my iskierkÄ™. Taka zbiórka byÅ‚a ciekawÄ… formÄ… integracji oraz wspóÅ‚pracy z innymi drużynami oraz interesujÄ…cym doÅ›wiadczeniem.

Galeria