http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1591/b4_copy.jpgDobiega koÅ„ca nasza szkolna akcja ph. DzieÅ„ Bezpiecznego Internetu. Dzisiaj odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie z Funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w SokóÅ‚ce na temat cyberbezpieczeÅ„stwa. Kolejne dziaÅ‚ania podsumowujÄ…ce już wkrótce.

Galeria