http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce obowiÄ…zujÄ… nastÄ™pujÄ…ce Standardy Ochrony MaÅ‚oletnich 

https://www.soswsokolka.pl/images/429480319_778233743776616_3515936086147856113_n.jpg