http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1594/432305453_926795729452540_2443415044111211673_n_t2.jpgWarsztaty wielkanocne to cel dzisiejszej wizyty w Muzeum Ziemi Sokólskiej klas IV SPU, VI-VIII A SPU, VI-VIII B SPU, VIII SPU. Pani Edyta WiÅ›niewska pracownik muzeum opowiedziaÅ‚a uczniom o tradycjach i wierzeniach zwiÄ…zanych ze Å›wiÄ™tami Wielkanocy w przeszÅ‚oÅ›ci oraz tych, które przetrwaÅ‚y i sÄ… kultywowane wspóÅ‚czeÅ›nie. NastÄ™pnie uczniowie wykonywali różnokolorowe pisanki, które zabiorÄ… do domów na Å›wiÄ™ta.
KorzystajÄ…c z okazji udaliÅ›my siÄ™ także do Biblioteki Publicznej w  SokóÅ‚ce na wystawÄ™ zwiÄ…zanÄ… z twórczoÅ›ciÄ… J. Tuwima. ObejrzeliÅ›my tam prace wykonane na podstawie wiersza pt. "Lokomotywa". ZdjÄ™cia