http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Być kobietÄ……pod takim hasÅ‚em odbyÅ‚ siÄ™ w OÅ›rodku nietypowy DzieÅ„ Kobiet, promujÄ…cy zdrowy styl życia. ZespóÅ‚ Wychowawczo - Profilaktyczny prowadzony przez paniÄ… IwonÄ™ Gieniusz, we wspóÅ‚pracy z uczniami oraz paniami MagdalenÄ… SÅ‚yż i MartÄ… Kawrygo-Lenowicz przygotowaÅ‚ film „Dziennikarskie Å›ledztwo Sebastiana”, dziÄ™ki któremu dowiedzieliÅ›my siÄ™ o czym marzÄ… maÅ‚e i duże kobiety z naszej placówki, a także czego życzÄ… im panowie w tym radosnym dniu. NastÄ™pnie organizatorki poruszyÅ‚y tak ważnÄ… kwestiÄ™ dla każdej kobiety jakÄ… jest dbanie o wÅ‚asne zdrowie i wykonywanie badaÅ„ profilaktycznych w celu wykrycia wczesnych objawów raka szyjki macicy (najczÄ™stszego nowotworu kobiet). Celem spotkania byÅ‚a edukacja zdrowotna i wzrost Å›wiadomoÅ›ci uczestników na temat wystÄ™pujÄ…cych zagrożeÅ„ i zapobieganiu im przez odpowiedniÄ… profilaktykÄ™.
Ostatnia cześć poderwaÅ‚a publiczność do wspólnego aerobiku, ponieważ zdrowy styl życia to jeden z filarów utrzymania naszego organizmu w dobrostanie.
W trakcie spotkania z miÅ‚Ä… niespodziankÄ… odwiedziÅ‚ nas Starosta Powiatu Sokólskiego Piotr Rećko i dyrektor finansowy Daniel Supronik. Panowie wraz z życzeniami wrÄ™czyli piÄ™kne róże oraz sÅ‚odkie niespodzianki wszystkim uczestnikom spotkania.
Organizatorki spotkania serdecznie dziÄ™kujÄ… wszystkim aktywnym kobietom, które w tym dniu zaÅ‚ożyÅ‚y strój sportowy, aby wziąć udziaÅ‚ w wyzwaniu – wspólnej gimnastyce.
Galeria