http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1598/z4_copy.jpgKlasy 3 A PDP i 1-3PDP korzystajÄ…c z piÄ™knej sÅ‚onecznej pogody wybraÅ‚y siÄ™ dziÅ› z wizytÄ… do Zagrody Pokazowej Å»ubrów w Kopnej Górze, by szukać pierwszych oznak wiosny. Nie zawiedliÅ›my siÄ™! Wiosna jest już blisko. Nasza krótka wyprawa pozwoliÅ‚a nam nie tylko zrelaksować siÄ™, wzbogaciliÅ›my także naszÄ… wiedzÄ™ o życiu i obyczajach żubrów oraz innych mieszkaÅ„ców lasu dziÄ™ki spotkaniu z panem leÅ›nikiem, który chÄ™tnie opowiadaÅ‚ nam o różnych ciekawostkach i odpowiadaÅ‚ na wiele naszych pytaÅ„.                                        Galeria