http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1597/w7_copy.jpg28 lutego, grupa uczniów naszej szkoÅ‚y odwiedziÅ‚a muzeum, gdzie mogli poznać tajniki historii medycyny oraz farmacji. Pan przewodnik z ogromnÄ… pasjÄ… oprowadzaÅ‚ nas po kolejnych pomieszczeniach. Zwiedzanie rozpoczÄ™liÅ›my od ekspozycji przedstawiajacej dawnÄ… aptekÄ™, pokój anatomiczny z preparatami w formalinie, przez kolejne gabinety specjalistyczne, pokój radiologiczny a nawet szpital polowy. Postać Marii Curie- SkÅ‚odowskiej, jeszcze wyraźniej zapadnie w pamiÄ™ci najstarszych uczniów.
Podczas warsztatów, każdy z uczestników wykonaÅ‚ samodzielnie gipsowy odlew PaÅ‚acu Branickich, który z dumÄ… prezentowaÅ‚ wszystkim po powrocie do szkoÅ‚y.
Nauczyciele: Iwona Gieniusz, Marta Kawrygo-Leonowicz Magdalena Słyż.