http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy: kredki.jpeg

Dnia 16.05.2013 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, komisja konkursowa w składzie: p. Dorota Kozłowska, p. Małgorzata Szuchnicka i p. Agnieszka Ambrożko, rozstrzygnęła szkolny etap konkursu plastycznego ph.: „DZIECIŃSTWO POWINNO BYĆ JAK PTAK - WOLNE I PIĘKNE, DZIECIŃSTWO POWINNO BYĆ JAK CZEKOLADA - SŁODKIE I DOBRE”.

Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni, wyrabianie wrażliwości plastycznej, motywowanie do twórczej aktywności oraz zachęcenie uczniów do refleksji nad dzieciństwem.

Założone cele zostały zrealizowane, czego dowodem są prace plastyczne prawidłowo przedstawiające temat oraz różnorodność zastosowanych technik: kolaż, wydzieranka, rysunek, czy malarstwo.

Na konkurs wpłynęły 34 prace uczniów. Komisja konkursowa oceniając prace kierowała się następującymi kryteriami: walorami artystycznymi, tj.: kompozycją, gamą kolorystyczną, techniką wykonania; inwencją twórczą; estetyką wykonanej pracy, a także  zgodnością z warunkami konkursu.

WYNIKI KONKURSU

Kategoria SPL:

I miejsce: Izabela Kowejsza – ucz. kl. I SPL, praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko.

Kategoria SPU:

I miejsce: Sylwia Gilewska – ucz. kl. V SPU, praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko.

II miejsce: Mirosław Muciuś – ucz. kl. II SPU, praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko.

 Kategoria GU:

I miejsce: Patrycja Jarmoszko – ucz. kl. I GU, praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej.

II miejsce: Krzysztof Drapczuk – ucz. kl. III GU, praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej.

III miejsce: Artur Smyk – ucz. kl. II GU,  praca wykonana pod kierunkiem p. Iwony Gieniusz.

Wyróżnienie: Aneta Grecka – ucz. kl. II GU, praca wykonana pod kierunkiem p. Agnieszki Ambrożko.

Kategoria PdP:

I miejsce: Paweł Lenkiewicz – ucz. kl. I PdP, praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej.

II miejsce: Justyna Jackiewicz – ucz. kl. I PdP, praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Kawrygo – Leonowicz.

III miejsce: Renata Furman – ucz. kl. II PdP, praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko.

Wyróżnienie: Justyna Jackiewicz – ucz. kl. I PdP, praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej.

Wyróżnienie: Magdalena Harasim – ucz. kl. I PdP, praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko.

Organizatorem etapu szkolnego konkursu były panie: Beata Mozolewska i Iwona Geniusz

Wybrane przez Komisję Konkursową prace zostały wysłane na IX edycję Międzyplacówkowego Konkursu Plastycznego ph: „ Dzieciństwo powinno być jak ptak – wolne i piękne, dzieciństwo powinno być jak czekolada – słodkie i dobre”, którego organizatorem była Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Jedynka” w Białymstoku.

Podobnie jak w poprzednich latach, uczniowie naszej szkoły odnieśli sukcesy:

I miejscePaweł Lenkiewicz – ucz. kl. I PdP, praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej.

I miejsce- Adrian Gilewski – ucz. kl. I GL, praca wykonana pod kierunkiem p. Iwony Gieniusz.

II miejscePatrycja Jarmoszko – ucz. kl. I GU, praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej.

II  miejsce- Krzysztof Drapczuk – ucz. kl. III GU, praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej.

II miejsce- Jarosław Stankiewicz – ucz. kl. I GL,  praca wykonana pod kierunkiem p. Iwony Gieniusz.

III miejsceMirosław Muciuś – ucz. kl. II SPU, praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko.

 III miejsceSylwia Gilewska – ucz. kl. V SPU, praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko.

WyróżnienieRenata Furman – ucz. kl. II PdP, praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko.

WyróżnienieKamil Bierko – ucz. kl. II PdP, praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko.