http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy: kredki.jpeg

Dnia 16.05.2013 roku w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce, komisja konkursowa w skÅ‚adzie: p. Dorota KozÅ‚owska, p. MaÅ‚gorzata Szuchnicka i p. Agnieszka Ambrożko, rozstrzygnęła szkolny etap konkursu plastycznego ph.: „DZIECIŃSTWO POWINNO BYĆ JAK PTAK - WOLNE I PIĘKNE, DZIECIŃSTWO POWINNO BYĆ JAK CZEKOLADA - SŁODKIE I DOBRE”.

Celem konkursu byÅ‚o rozwijanie wyobraźni, wyrabianie wrażliwoÅ›ci plastycznej, motywowanie do twórczej aktywnoÅ›ci oraz zachÄ™cenie uczniów do refleksji nad dzieciÅ„stwem.

ZaÅ‚ożone cele zostaÅ‚y zrealizowane, czego dowodem sÄ… prace plastyczne prawidÅ‚owo przedstawiajÄ…ce temat oraz różnorodność zastosowanych technik: kolaż, wydzieranka, rysunek, czy malarstwo.

Na konkurs wpÅ‚ynęły 34 prace uczniów. Komisja konkursowa oceniajÄ…c prace kierowaÅ‚a siÄ™ nastÄ™pujÄ…cymi kryteriami: walorami artystycznymi, tj.: kompozycjÄ…, gamÄ… kolorystycznÄ…, technikÄ… wykonania; inwencjÄ… twórczÄ…; estetykÄ… wykonanej pracy, a także  zgodnoÅ›ciÄ… z warunkami konkursu.

WYNIKI KONKURSU

Kategoria SPL:

I miejsce: Izabela Kowejsza – ucz. kl. I SPL, praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko.

Kategoria SPU:

I miejsce: Sylwia Gilewska – ucz. kl. V SPU, praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko.

II miejsce: MirosÅ‚aw MuciuÅ› – ucz. kl. II SPU, praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko.

 Kategoria GU:

I miejsce: Patrycja Jarmoszko – ucz. kl. I GU, praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej.

II miejsce: Krzysztof Drapczuk – ucz. kl. III GU, praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej.

III miejsce: Artur Smyk – ucz. kl. II GU,  praca wykonana pod kierunkiem p. Iwony Gieniusz.

Wyróżnienie: Aneta Grecka – ucz. kl. II GU, praca wykonana pod kierunkiem p. Agnieszki Ambrożko.

Kategoria PdP:

I miejsce: PaweÅ‚ Lenkiewicz – ucz. kl. I PdP, praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej.

II miejsce: Justyna Jackiewicz – ucz. kl. I PdP, praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Kawrygo – Leonowicz.

III miejsce: Renata Furman – ucz. kl. II PdP, praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko.

Wyróżnienie: Justyna Jackiewicz – ucz. kl. I PdP, praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej.

Wyróżnienie: Magdalena Harasim – ucz. kl. I PdP, praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko.

Organizatorem etapu szkolnego konkursu były panie: Beata Mozolewska i Iwona Geniusz

Wybrane przez KomisjÄ™ KonkursowÄ… prace zostaÅ‚y wysÅ‚ane na IX edycjÄ™ MiÄ™dzyplacówkowego Konkursu Plastycznego ph: „ DzieciÅ„stwo powinno być jak ptak – wolne i piÄ™kne, dzieciÅ„stwo powinno być jak czekolada – sÅ‚odkie i dobre”, którego organizatorem byÅ‚a Wielofunkcyjna Placówka OpiekuÅ„czo - Wychowawcza „Jedynka” w BiaÅ‚ymstoku.

Podobnie jak w poprzednich latach, uczniowie naszej szkoły odnieśli sukcesy:

I miejscePaweÅ‚ Lenkiewicz – ucz. kl. I PdP, praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej.

I miejsce- Adrian Gilewski – ucz. kl. I GL, praca wykonana pod kierunkiem p. Iwony Gieniusz.

II miejscePatrycja Jarmoszko – ucz. kl. I GU, praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej.

II  miejsce- Krzysztof Drapczuk – ucz. kl. III GU, praca wykonana pod kierunkiem p. Beaty Mozolewskiej.

II miejsce- JarosÅ‚aw Stankiewicz – ucz. kl. I GL,  praca wykonana pod kierunkiem p. Iwony Gieniusz.

III miejsceMirosÅ‚aw MuciuÅ› – ucz. kl. II SPU, praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko.

 III miejsceSylwia Gilewska – ucz. kl. V SPU, praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko.

WyróżnienieRenata Furman – ucz. kl. II PdP, praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko.

WyróżnienieKamil Bierko – ucz. kl. II PdP, praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko.