http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/zdjcie0055.jpg

W dniu 24.06.2013r uczniowie klasy II PdP (5 uczniów) wzięli udział w wyjściu do Sokólskiego Ośrodka Kultury, gdzie obejrzeli wystawę plastyczną pt.: „Prace plastyczne uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sokółce”. Na szczególną uwagę zasługiwały prace Krzysztofa Gieniusza; ich kolorystyka, przekaz artystyczny tematu i wrażliwość twórcy u wszystkich uczestników wzbudziły zachwyt.

Szczególne podziękowania należą się pracownikom SOK, w szczególności pani Ewie Petelczyc za oprowadzenie po wystawie, stworzenie miłej atmosfery, przekazanie interesujących informacji o twórcach i ich dziełach. Wyjście do SOK zorganizowała p. Elżbieta Szomko.