http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/zdjcie0009_1.jpg

Uczniowie klas II – III GU i I,III PdP pod opieką wychowawców p. Lucyny Taudul i p. Małgorzaty Zarachowicz w roku szkolnym 2012/2013 trzykrotnie brali udział w zajęciach edukacyjnych w Bibliotece Pedagogicznej.

 

11.01.2013 – „Sokółka moje miasto”

Na zajęciach uczniowie poznali historię Sokółki, ciekawostki związane z miastem, rozwiązywali krzyżówki

13.03.2013 – „Tradycje wielkanocne”

W ciekawy sposób panie przedstawiły zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocy. Uczniowie  malowali pisanki, rozwiązywali zagadki.

16.05.2013 – „Wiosna wokół nas”

Na ostatnich zajęciach umilanych śpiewem ptaków rozpoznawali budzącą się z zimowego snu przyrodę, wiosenne kwiaty, powracające ptaki.

Zajęcia zainspirowały uczniów klasy PdP do napisania wiersza, którego główną pomysłodawczynią jest uczennica Małgorzata Wysocka.


Co roku do Biblioteki Pedagogicznej chodzimy

I tam w zajęciach uczestniczymy.

Panie: Tamara i Asia uczniów witają

i ciekawe rzeczy nam opowiadają.


Na pierwszym spotkaniu o Sokółce mowa była

na zdjęciach widzieliśmy, jak nam się zmieniła.

Nowe szkoły powstały, sklepy, parki i ulice,

osiedla mieszkaniowe oraz kamienice.


Tradycje i zwyczaje wielkanocne

to temat drugiego spotkania,

gdzie poznaliśmy sposoby

jajek ozdabiania.


Ostatnie spotkanie dotyczyło wiosny

i wokół słychać było ptaków śpiew radosny.

Rozwiązywaliśmy o kwiatach krzyżówki

oraz inne wiosenne łamigłówki.