http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_129/dsc09746.jpg

Dnia 14.06.2013r. w naszej szkole odbyÅ‚o siÄ™ zakoÅ„czenie roku szkolnego klasy II i III Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej o profilu: kucharz maÅ‚ej gastronomii. Uroczystość rozpoczęła siÄ™ od części oficjalnej, tj. wprowadzenia sztandaru i odÅ›piewania hymnu paÅ„stwowego. W przemówieniu pożegnalnym pani dyrektor Marta Tolko-Kuziuta dziÄ™kowaÅ‚a absolwentom za wszystkie lata spÄ™dzone w szkole, gratulowaÅ‚a sukcesów, życzyÅ‚a powodzenia w dalszym życiu i dalszej edukacji oraz zdania egzaminów zawodowych. Uczniowie z rÄ…k wychowawcy p. Bożeny Mróz otrzymali Å›wiadectwa ukoÅ„czenia szkoÅ‚y zawodowej i nagrody książkowe. Dokonali również pamiÄ…tkowych wpisów do kroniki szkolnej. NastÄ™pnie zÅ‚ożyli uroczyste Å›lubowanie na sztandar OÅ›rodka. Po części oficjalnej przyszedÅ‚ czas na część artystycznÄ…, podczas której padÅ‚y sÅ‚owa podziÄ™kowaÅ„ skierowanych do dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, rodziców. MÅ‚odsi koledzy pożegnali absolwentów wierszem:

DziÅ› żegnamy Was kochani, wielu z Å‚ezkÄ… w oku, waszej klasy już nie bÄ™dzie z nami w przyszÅ‚ym roku, niech Wam wszystkim siÄ™ ukÅ‚ada życie wyjÄ…tkowo! PamiÄ™tajcie o tym jednak, by je przeżyć z gÅ‚owÄ….”

WygÅ‚oszone przemówienia i wykonane piosenki przez absolwenta Krzysztofa Możejko. spowodowaÅ‚y, że na twarzach absolwentów, nauczycieli i rodziców pojawiÅ‚y siÄ™ Å‚zy wzruszenia.

Szybko minęły te lata. Nadszedł czas pożegnania. Ale mamy nadzieję, że będziecie nas odwiedzać! Galeria zdjęć.