http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/wak1.jpg

Okres wakacyjny to czas szczególny. Towarzyszące wypoczynkowi odprężenie sprawia, że często zapominamy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa dlatego też z racji zbliżających się wakacji dnia 27.06.2013 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantką KPP w Sokółce p. Martą Rudź.  Spotkanie miało na celu przybliżenie dzieciom najpowszechniejszych zagrożeń oraz zasad bezpiecznych zachowań, podczas zbliżającego się wakacyjnego wypoczynku . Policjanta udzieliła zebranym wielu wakacyjnych przestróg oraz przypomniała o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

Spotkanie zorganizowała p. Zuzanna Szarkowska – Czeczko.

http://www.soswsokolka.pl/images/wak3.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/wak2.jpg