http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dnia 15.08.2013r. poczet sztandarowy z naszego OÅ›rodka w osobach: Renata Furman, Justyna Sadkowska, RafaÅ‚ Grynczel pod opiekÄ… p. MaÅ‚gorzaty HoÅ‚owni-Iwanow uczestniczyÅ‚ w miejskich obchodach 93 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920r. oraz ÅšwiÄ™cie Wojska Polskiego. Obchody rozpoczęły siÄ™ o godz. 10.00 mszÄ… Å›wiÄ™tÄ… w intencji Ojczyzny w koÅ›ciele kolegiackim pw. Å›w. Antoniego Padewskiego, której przewodniczyÅ‚ proboszcz parfii ks. StanisÅ‚aw Gniedziejko.
Później uczestnicy przemaszerowali ulicami SokóÅ‚ki pod pomnik MarszaÅ‚ka Józefa PiÅ‚sudskiego. WartÄ™ trzymali tam harcerze i żoÅ‚nierze z garnizonu BiaÅ‚ystok. ByÅ‚y poczty sztandarowe, delegacje sÅ‚użb mundurowych, stowarzyszeÅ„ i instytucji. Po odegraniu hymnu paÅ„stwowego osoby zgromadzone wysÅ‚uchaÅ‚y przemówieÅ„ okolicznoÅ›ciowych. GÅ‚os zabrali: Starosta Sokólski Franciszek Budrowski, Burmistrz SokóÅ‚kiStanisÅ‚aw MaÅ‚achwiej oraz PoseÅ‚ JarosÅ‚aw ZieliÅ„ski. NastÄ™pnie odczytano Apel PolegÅ‚ych. Pod pomniekiem zÅ‚ożono wieÅ„ce i kwiaty.
Dużym zainteresowaniem mieszkaÅ„ców SokóÅ‚ki cieszyÅ‚a siÄ™ reprezentacja Sokólskiego PododdziaÅ‚u Kawalerii im. X PuÅ‚ku UÅ‚anów Litewskich. Obchody uÅ›wietniÅ‚a również MÅ‚odzieżowa Orkietra DÄ™ta z Jasionówki. ZdjÄ™cia