http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/woj_inauguracja.jpgDnia 2 września poczet sztandarowy z naszego ośrodka w składzie: Renata Furman, Izabela Matyskiel, Wojciech Karpowicz pod opieką pani dyrektor mgr Marty Tolko – Kuziuty i pani kierownik internatu mgr Beaty Tur uczestniczył w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce połączonej z oddaniem do użytku nowej hali sportowej.

Uroczystości poprzedziły nabożeństwa - w cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego i w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Dalszy przebieg uroczystości miał miejsce w nowej sali sportowej ZSI, w której uczestniczyli hierarchowie kościołów różnych wyznań, posłowie Ziemi Podlaskiej, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Białymstoku, władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych, a także dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Zebranych powitała Miejska Orkiestra Dęta, działająca przy Gimnazjum nr 1 w Sokółce.
Następnie przedstawiciele trzech religii monoteistycznych dokonali wyświęcenia nowego obiektu. W wygłaszanych przemówieniach przez przedstawicieli poszczególnych władz całej społeczności szkolnej życzono sukcesów w pracy, realizacji zamierzeń i osiągania założonych celów, szczęścia osobistego i optymizmu na co dzień.
Ponadto podczas Wojewódzkiej Inauguracji wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane przez Ministra Krystynę Szumilas za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Otrzymali je: Burmistrz Sokółki Stanisław Małachwiej, Zastępca Burmistrza Krzysztof Szczebiot oraz Dyrektor ZSI Maria Lilla Andrzejewska.
Ostatnimi punktami uroczystości były symboliczne rzuty piłkami do kosza i część artystyczna w wykonaniu uczniów.