http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/agresja_pastw.jpg24.09.2013r. odbyÅ‚ siÄ™ apel poÅ›wiÄ™cony kolejnej rocznicy napaÅ›ci paÅ„stw oÅ›ciennych na PolskÄ™. Apel przygotowaÅ‚y uczennice oÅ›rodka pod kierunkiem p. Marty Kawrygo - Leonowicz, p. Moniki Mróz i p. Magdaleny SÅ‚yż. Na część artystycznÄ… zÅ‚ożyÅ‚y siÄ™ wiersze poÅ›wiÄ™cone tym bolesnym wydarzeniom. Uczennice byÅ‚y bardzo zaangażowane w przygotowania do apelu.
Na zakoÅ„czenie caÅ‚a spoÅ‚eczność oÅ›rodka uczciÅ‚a minutÄ…  ciszy pamięć polegÅ‚ych w czasie II wojny Å›wiatowej.