http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/agresja_pastw.jpg24.09.2013r. odbył się apel poświęcony kolejnej rocznicy napaści państw ościennych na Polskę. Apel przygotowały uczennice ośrodka pod kierunkiem p. Marty Kawrygo - Leonowicz, p. Moniki Mróz i p. Magdaleny Słyż. Na część artystyczną złożyły się wiersze poświęcone tym bolesnym wydarzeniom. Uczennice były bardzo zaangażowane w przygotowania do apelu.
Na zakończenie cała społeczność ośrodka uczciła minutą  ciszy pamięć poległych w czasie II wojny światowej.