http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/dsc00349.jpgUczniowie klasy III PdP pod kierunkiem wychowawczyni p. Elżbiety Szomko przygotowali własnoręcznie wykonane prace, które zostały przekazane  na rzecz Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” z przeznaczeniem na organizację Festynu Rodzinnego. Pomaganie innym jest tak szczytne i tak szlachetne, iż jest symbolem wszelkiego dobra. Szerzmy to dobro częściej.