http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/sprzatanie1.jpg

W dniu 27 września 2013 roku została przeprowadzona akcja „Sprzątanie świata” na terenie Osiedla Zielonego i SOSW w Sokółce. W sprzątanie zostali włączeni wszyscy uczniowie naszej placówki tj. Szkół Podstawowych, Gimnazjum oraz Szkół Ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami. Poszczególnym klasom zostały przydzielone określone obszary Osiedla Zielonego i placu Ośrodka. Uczniowie Szkoły Podstawowej sprzątali place przy Ośrodku. Uczniowie Gimnazjum sprzątali tereny zielone przy Zespole Szkół Zawodowych. Młodzież ze Szkoły Zawodowej posprzątała ulice na Zielonym Osiedlu, zaś uczniowie klas PDP – ścieżkę rowerową.
Zebrane śmieci w workach zostały złożone w widocznych miejscach - przy drogach, blisko koszy na śmieci. Akcja odbyła się na 2 godzinie lekcyjnej i zakończyła sukcesem – uczniowie zebrali dużą ilość worków ze śmieciami.
Koordynatorkami przedsięwzięcia były panie Zuzanna Szarkowska – Czeczko oraz Urszula Drewniak.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/sprzatanie2.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/news/sprzatanie3.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/news/sprzatanie4.jpg