http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_141/dsc_0015.jpgW dniach 25 i 26 wrzeÅ›nia grupa uczniów z OÅ›rodka byÅ‚a w Warszawie. HasÅ‚em przewodnim byÅ‚ sport i miejsca z nim zwiÄ…zane. Tuż po przyjeździe zjedliÅ›my smaczny obiad w goÅ›cinnym Zespole SzkóÅ‚ Specjalnych nr 91 przy ulicy Weterynaryjnej. 
Pierwszym punktem na mapie naszego wyjazdu byÅ‚o kino 3D. Okulary wÅ‚ożone na nos, przeniosÅ‚y nas w Å›wiat magii i sprawiÅ‚y że „chciaÅ‚o siÄ™ Å‚apać latajÄ…ce w filmie baÅ„ki mydlane w rÄ™ce”.
Kolejnym punktem naszej wyprawy byÅ‚ Turniej Gry w KrÄ™gle. Każdy przewrócony krÄ™giel byÅ‚ przeliczany na punkt. NajwiÄ™cej ich i tym samym I miejsce zdobyÅ‚a reprezentantka naszej szkoÅ‚y Natalia Krysiuk. „Rozgrywki bowlingowe” w krÄ™gielni sprawiÅ‚y że w naszych brzuchach zagoÅ›ciÅ‚o uczucie gÅ‚odu. To byÅ‚ czas, w którym pojechaliÅ›my tramwajem do pizzerii Dominium, aby obejrzeć pokaz przyrzÄ…dzania pizzy. MieliÅ›my możliwość wybrania dodatków do pizzy. „StrzaÅ‚em w dziesiÄ…tkÄ™”, a raczej w pysznym smakiem okazaÅ‚a siÄ™ Margerita w rozmiarze XXL z podwójnym serem.

Kolejny dzieÅ„ powitaÅ‚ nas deszczem, ale nie przeszkodziÅ‚ w rozegraniu Integracyjnego Turnieju Gry w Boccie. Każda drużyna: czerwona, niebieska, żóÅ‚ta utworzona byÅ‚a z uczniów naszej szkoÅ‚y i szkoÅ‚y z Warszawy. I miejsce zajęła drużyna czerwona, w skÅ‚ad której weszÅ‚anasz uczennica Monika Kieda. II miejsce zajęła drużyna niebieskich w skÅ‚adzie której znalazÅ‚y siÄ™ nasze dziewczyny: Renata Furman, Natalia Krysiuk i Magdalena Picewicz. III miejsce zajęła drużyna żóÅ‚ta, a w niej reprezentanci naszej szkoÅ‚y: PaweÅ‚ Piwowarczyk i Łukasz Sadkowski.
PadajÄ…cy deszcz troszeczkÄ™ utrudniÅ‚ nam zwiedzanie Stadionu Narodowego i jego zakamarków: szatni piÅ‚karzy, sali konferencyjnej, loży „vipowskiej”.
Muzeum Sportu i Turystyki również nie pozostaÅ‚o nam obce: obejrzeliÅ›my w nim przybory, sprzÄ™ty sportowe wykorzystywanie w dawnych czasach oraz obecnie. Z sentymentem oglÄ…daliÅ›my kajak Jana PawÅ‚a II ,którym pÅ‚ywaÅ‚ na Mazurach w czasach swojej mÅ‚odoÅ›ci. Ostatnim punktem naszej wycieczki byÅ‚a wizyta w McDonaldzie. Pyszne hamburgery zjedliÅ›my w drodze powrotnej do domu.

Serdecznie dziÄ™kujemy: Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Uczniom ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Specjalnych nr 91 w Warszawie przy ulicy Weterynaryjnej za miÅ‚Ä… atmosferÄ™, otwartość, życzliwość.

Pani Halince Kowalskiej, p. Ani Arciszewskiej i p. Ani Kruszyńskiej za rozgrywki sportowe, za opiekę i towarzyszenie nam w naszej wycieczce.

Pani Iwonie za pilotowanie nas po ulicach Warszawy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Opiekę nad uczniami sprawowały panie Elżbieta Margielewicz
i Zuzanna Szarkowska –Czeczko.