http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_144/wybory13.jpg 23 września 2013 roku w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce odbyły się po raz drugi wybory do Młodzieżowej Rady Internatu. Były one poprzedzone kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci mieli za zadanie wykonać plakat promujący swoją osobę oraz zebrać wśród koleżanek i kolegów przynajmniej 10 głosów poparcia. Zadaniem dodatkowym było prowadzenie rozmów przedwyborczych na temat oczekiwań rówieśników, a także własnych propozycji. Warunki spełniło 7 osób.

W dniu wyborów emocje sięgały zenitu. Komisja Wyborcza przypomniała wszystkim co to znaczy być samorządnym i jak o samorządzie pisał nasz patron Janusz Korczak:

„Samorząd – to właśnie praca, żeby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem pracują, uczą się i pół dnia razem spędzają, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał, nie wyśmiewał, a przeciwnie, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się i pilnował porządku”.

Każdy kandydat w kilku zdaniach przedstawiał na forum swoje przyszłe działania na rzecz wychowanków. Wyborcy z zaangażowaniem oddawali głosy na swoich faworytów oraz opiekuna MRI. Kandydat Andrzej Świetlicki własnoręcznie wykonał urnę wyborczą, która przekazał na potrzeby SOSW.

Po przeliczeniu głosów Komisja Skrutacyjna przedstawiła wyniki, które wyłoniły skład Młodzieżowej Rady Internatu w roku szkolnym 2013/2014:

Ewa Kasiańczuk -  20 głosów (Przewodnicząca)

Natalia Krysiuk - 19 głosów

Andrzej Świetlicki  - 18 głosów

Izabela Matyskiel - 17 głosów

Adrian Gilewski - 17 głosów


Sekcje:

Kulturalno-rozrywkowa – Izabela Matyskiel i Andrzej Świetlicki

Porządkowa – Adrian Gilewski i Natalia Krysiuk

Sportowa – Ewa Kasiańczuk


Kronikarze:

Ewa Kasiańczuk i Izabela Matyskiel


Opiekunem
Młodzieżowej Rady Internatu została pani Beata Tur.


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z kampanii i wyborów.

Nowym władzom MRI gratulujemy, życząc owocnej pracy na rzecz wychowanków SOSW.