http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

10.10.2013r.

Na ten dzieÅ„ uczniowie kl. I-II PdP: Kamil, Krzysiek, Piotrek, Dawid, Damian, PaweÅ‚, Monika, Magda, Kamila, Natalia, Łukasz z wychowawczyniÄ… p. MaÅ‚gorzatÄ… Zarachowicz zaprosili absolwentów SzkoÅ‚y PrzysposabiajÄ…cej do Pracy.

Godzina 10.00

            Już sÄ… nasi goÅ›cie. Serdecznie witamy MaÅ‚gosiÄ™ WysokÄ…, Bartka Falkowskiego, JoannÄ™ Klimuszko, Wojtka Anikieja i MonikÄ™ Matel oraz ich rodziców. Lista obecnoÅ›ci podpisana, pora zaczynać.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/absolwenci_005.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/absolwenci_025.jpg 

Wszyscy sÄ… ciekawi, co też sÅ‚ychać u naszych absolwentów, a oni opowiadajÄ… o sobie: Joanna, Bartek i Wojtek sÄ… uczestnikami WTZ, a MaÅ‚gosia i Monika jeszcze czekajÄ… na swoje miejsce i na razie sÄ… w domu. 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/absolwenci_003.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/absolwenci_002.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/absolwenci_007.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/absolwenci_008.jpg

            Pora na qwiz „Co pamiÄ™tam ze szkoÅ‚y?”. OkazaÅ‚o siÄ™, że wszyscy doskonale pamiÄ™tajÄ… nauczycieli, zajÄ™cia, uroczystoÅ›ci szkolne.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0020.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0021.jpg

              Przerwa. Spotkanie z nauczycielami oraz koleżankami i kolegami z innych klas. Krótki wypad z Krzysiem do internatu. 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0026.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0028.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0030.jpg

            Jak za dawnych czasów, siadamy do stolików. Robimy listki na DRZEWKO PAMIĘCI. Najpierw trzeba obrysować szablon listka, wyciąć go, nastÄ™pnie podpisać i zawiesić na gaÅ‚Ä…zce. Nad pracÄ… koleżanek i kolegów czuwa Dawid.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0031.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0035.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0036.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0037.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0032.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0038.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0041.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0039.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0042.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0043.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0044.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0048.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/absolwenci_011_t2.jpg

            Po zajÄ™ciach zapraszamy na poczÄ™stunek i dalszy ciÄ…g wspomnieÅ„. Przypominamy zabawne zdarzenia z czasów pobytu w szkole.

/images/photoalbum/album_146/absolwenci_013.jpg

            A czas biegnie nieubÅ‚aganie. Pora siÄ™ żegnać. WrÄ™czamy wÅ‚asnorÄ™cznie uszyte maskotki – na pamiÄ…tkÄ™.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0050_t2.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0051_t2.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0053_t2.jpg http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/zdjcie0052.jpg

            Jeszcze wspólne zdjÄ™cie i do zobaczenia na nastÄ™pnym spotkaniu. Czekamy na Was. 

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_146/absolwenci_010.jpg

DziÄ™kujemy za przybycie i wspólnie spÄ™dzony czas. Galeria zdjęć.