http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_143/0.jpg18 października 2013r. w ramach preorientacji i orientacji zawodowej, włączając się w Ogólnopolski Tydzień Kariery uczniowie klasy I i II Zasadniczej Szkoły Zawodowej i klasy III gimnazjum SOSW pod opieką  p. Bożeny Mróz uczestniczyli w spotkaniu z doradcą zawodowym w PUP w Sokółce. Poradnictwa i informacji zawodowych udzieliła nam p. Janina Łowczecka. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach – „Moje talenty i umiejętności a rynek pracy”, podczas których opowiadali o swoich marzeniach i  zainteresowaniach. Obejrzeli film o zawodach: kucharza i kelnera, uświadamiając sobie  zalety i uciążliwości wykonywania pracy w tych zawodach.

Uczniowie uzyskali  odpowiedzi na interesujące ich tematy związane  z  aktualnym  rynkiem pracy: jak zarejestrować się w urzędzie?, jaki jest sokólski rynek pracy?, jaki jest popyt na usługi gastronomiczne w powiecie i województwie?, jaka jest liczba bezrobotnych w naszym rejonie?, czy urząd oferuje dużo miejsc pracy?, jak samodzielnie poszukiwać pracy?, jakie szkolenia oferowane są przez PUP w celu nabycia, bądź poszerzenia swoich kwalifikacji zawodowych?, jak szukać pracy?,  jak napisać i przygotować dokumenty aplikacyjne?, jak zaprezentować własną osobę przyszłemu pracodawcy?

Na zakończenie spotkania w ramach dni otwartych w PUP w Sokółce mogliśmy zwiedzić urząd, obejrzeć stanowiska pracy urzędników. Spotkanie uwieńczyło wspólnie wykonane zdjęcie grupowe. Wszyscy wróciliśmy do szkoły zadowoleni, bo dowiedzieliśmy się, że popyt na stanowisko pomocy kucharza jest duży. Jesteśmy więc pełni nadziei, że po ukończeniu szkoły zawodowej znajdziemy pracę w swoim zawodzie kucharza. Zdjęcia z wizyty w urzędzie.