http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_150/pa140004.jpgW okresie od IX do XI 2013r.  w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sokółce  odbywały się warsztaty socjoterapeutyczno- pedagogiczne w ramach realizowanego projektu „Tacy Sami a Inni”. W spotkaniach uczestniczyli domownicy ŚDS i grupa wychowanków internatu pod opieką p. B. Boguszewskiej. Zajęcia obejmowały problematykę profilaktyczną. Tematyka warsztatów dotyczyła zagadnień: Kręgi otwartości i bliskości”, „Ja - Ty- My”, „Dotyk dobry i zły, potajemny, wstydliwy”, „Inny dotyk - zachowania ochronne”.

Głównym celem zajęć było kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich przy zachowaniu prawa do granic własnych i innych osób. Ważnym elementem wspólnych spotkań była integracja, poznanie nowych kolegów i koleżanek, stworzenie przyjaznej atmosfery. Uczestnicy uczyli się rozróżniać dotyk dobry, zły i wstydliwy, nazywać odczucia związane z określonymi sytuacjami. W formie ćwiczeń przyswajali i utrwalali podstawową wiedzę na ten temat. Uczestnicy spotkania mieli możliwość przećwiczenia konkretnych sytuacji w scenkach. Każde z ćwiczeń było omawiane w celu ukierunkowania właściwych zachowań. Zdjęcia ze spotkań.