http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Telewizyjna emisja programu odbędzie się dnia 25.12.2011r. o godz. 13.40 na kanale telewizji itv, w programie SHORTCUT.

Obrazy: sosw_tv.jpg

13.12.2011r. nasz oÅ›rodek odwiedziÅ‚a ekipa telewizyjna, która realizowaÅ‚a program z udziaÅ‚em naszych uczniów i gwiazd disco polo. GoÅ›cili u nas p. Marcin SiegieÅ„czuk znany m.in. z zespoÅ‚u Toples, p. Tomasz Czech, muzyk wspóÅ‚pracujÄ…cy z p. Marcinem, znana wokalistka p. Magdalena NiewiÅ„ska oraz jako prowadzÄ…ca program ShortCut Disco Polo p. Eva Basta. Tematem przewodnim audycji byÅ‚y przygotowania do Å›wiÄ…t w oÅ›rodku. Gwiazdy uczyÅ‚y siÄ™ robić stroiki, ozdoby choinkowe, pocztówki oraz piec pierniczki. ZnalazÅ‚ siÄ™ też czas na wspólne muzykowanie i Å›piewanie kolÄ™d. Nasi uczniowie na dÅ‚ugo zapamiÄ™tajÄ… wizytÄ™ goÅ›ci oraz atmosferÄ™ Å›wiÄ…t, w które zostali wprowadzeni w tym roku w tak niespodziewany sposób. Na koniec gwiazdy obdarowaÅ‚y dzieci sÅ‚odyczami, a pan Marcin SiegieÅ„czuk podarowaÅ‚ pÅ‚yty ze swoja muzykÄ… do paczek Å›wiÄ…tecznych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z realizacji programu.

Osobami odpowiedzialnymi za caÅ‚e przedsiÄ™wziÄ™cie ze strony oÅ›rodka byÅ‚y p. D. KozÅ‚owska, D. Kozaczyska, L. Zajkowska, K. Zalewska przy wspóÅ‚pracy p. B. Mozolewskiej, p. A.  Ambrożko, p. L. Taudul.