http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_153/11_listopada_007.jpg

Dnia 11 listopada 2013r. poczet sztandarowy z naszego ośrodka w składzie: Renata  Furman, Monika Kieda i Julian Kozłowski pod opieką p. Marty Kulmaczewskiej uczestniczył w miejskich obchodach 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obchody rozpoczęły się o godz. 10.00 mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele kolegiackim pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, której przewodniczył proboszcz ks. Stanisław Gniedziejko.

Po mszy św. poczty sztandarowe, zaproszeni goście i delegacje służb mundurowych przemaszerowały ulicami miasta pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Kolejno głos zabrali: Starosta Sokólski Franciszek Budrowski, Burmistrz Stanisław Małachwiej, poseł RP Dariusz Piontkowski. Następnie odczytano Apel Poległych. Pod pomnikiem złożono wieńce i kwiaty.

Dużym zainteresowaniem mieszkańców Sokółki cieszyła się reprezentacja Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im. X Pułku Ułanów Litewskich. Obchody uświetniła Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Suchowoli. Zdjęcia