http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_154/park6.jpgPo raz kolejny wychowankowie internatu w nagrodÄ™ za swoje dobre zachowanie w miesiÄ…cu październiku wyjechali 04.11.13 r. pod opiekÄ… wychowawców internatu p. M. HoÅ‚owni- Iwanow i p. B. Boguszewskiej do Parku linowego w Podjanowszczyźnie k. SokóÅ‚ki. NajwiÄ™cej punktów zdobyli: Anna Czarnomysa, Anna Baranowska, Sylwia Gilewska, Ewa KasiaÅ„czuk, Andrzej Åšwietlicki i Magdalena Picewicz.  

Do Parku linowego uczestnicy wyjazdu pojechali pierwszy raz, wiÄ™c mieli do pokonania trasÄ™ niskÄ… wysokoÅ›ci ok. 2m. CzekaÅ‚o na nich 16 przeszkód. Zostali wyposażeni w zestaw do asekuracji. Przed wejÅ›ciem na trasÄ™ każdy przeszedÅ‚ szkolenie podstawowe.
Atrakcje na trasie to: huśtawki, kładka prosta, belki V, makarony, tunel z siatki, surfer, kładka zygzakowata, siatka pionowa, wagi, palisada, most zwodzony dwukrotny, siatka pozioma, kaskada skoku, kłoda, platformy H, tyrolka zjazdowa.
PrzejÅ›cie odbywaÅ‚o siÄ™ pod czujnym okiem instruktorów. Wszyscy dzielnie pokonali trasÄ™, choć nie byÅ‚a ona wcale taka Å‚atwa!
Dodatkową atrakcją było ognisko i pieczenie kiełbasek.

Ta przygoda na dÅ‚ugo pozostanie w pamiÄ™ci wychowanków. MajÄ… nadziejÄ™, że na wiosnÄ™ znowu siÄ™ tam wybiorÄ…, aby zmierzyć siÄ™ z kolejnÄ… trasÄ…! Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.