http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_156/matp16.jpgDnia 5 listopada 2013 roku na sali gimnastycznej naszej szkoÅ‚y już po raz VIII odbyÅ‚ siÄ™ Szkolny DzieÅ„ Treningowy Programu AktywnoÅ›ci Motorycznej Olimpiad Specjalnych MATP. Jest to program rehabilitacyjno - treningowy dla osób, które z różnych przyczyn nie mogÄ… brać udziaÅ‚u w zawodach w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych. W programie nie ma wspóÅ‚zawodnictwa pomiÄ™dzy uczestnikami oraz Å›ciÅ›le przestrzeganych przepisów i zasad. Uczniowie z klas: SPU, GU oraz PdP z wielkim entuzjazmem przystÄ…pili do udziaÅ‚u w sportowych zmaganiach, takich jak: pokonywanie nierównego podÅ‚oża, trafianie rakietkÄ™ w podwieszonÄ… piÅ‚eczkÄ™ czy slalom.
Za aktywny udziaÅ‚ zostali nagrodzeni pamiÄ…tkowymi dyplomami oraz „sÅ‚odkimi” medalami.

Szkolny DzieÅ„ Treningowy Programu AktywnoÅ›ci Motorycznej O.S. MATP zorganizowaÅ‚y i przeprowadziÅ‚y panie należące do Klubu Sportowego „SokóÅ‚” dziaÅ‚ajÄ…cego w SOSW, tj.: Elżbieta Margielewicz, MaÅ‚gorzata Zarachowicz, Marta Biedź i Zuzanna Szarkowska – Czeczko.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.