http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/wf_z_klasa_tlo.jpgWszyscy jesteÅ›my Mistrzami sportu”- pod takim hasÅ‚em w okresie od wrzeÅ›nia do grudnia 2013 SOSW realizuje ogólnopolski program „WF z klasÄ…”. Jest to program pilotażowy prowadzony przez FundacjÄ™ Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program jest realizowany dziÄ™ki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod honorowym patronatem Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej.

Ta ogólnopolska akcja edukacyjna ma zmienić myÅ›lenie o lekcjach WF-u w polskich szkoÅ‚ach.

Zadania szkóÅ‚ w programie:

  1. Sportowy OkrÄ…gÅ‚y StóÅ‚ (SOS) – zorganizowanie szkolnej debaty dotyczÄ…cej udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole.
  2. Zadania do wyboru. SzkoÅ‚a wybiera lub opracowuje jedno wÅ‚asne zadanie majÄ…ce na celu m.in.: poprawÄ™ frekwencji na lekcjach WF-u; zainicjowanie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych; zwiÄ™kszenie aktywnoÅ›ci osób mniej wysportowanych; zmianÄ™ sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiÅ‚ek i postÄ™py); zachÄ™cenie do zdrowszego jedzenia w szkole; wypracowanie pomysÅ‚ów na ożywienie sportowe caÅ‚ej gminy, np. z wykorzystaniem infrastruktury Orlików etc.
  3. Dokumentacja działań na blogu

Koordynatorem programu w SOSW w SokóÅ‚ce jest nauczyciel wychowania fizycznego – pani Dorota KozaczyÅ„ska, nauczycielami wspierajÄ…cymi sÄ… – pani Lila Zajkowska i Katarzyna Zalewska.

Realizacja Programu „WF z klas” w naszej szkole, zgodnie z regulaminem przedstawia siÄ™ nastÄ™pujÄ…co:

  1. Deklaracja uczestnictwa
  2. Założenie i prowadzenie bloga na platformie CEO.
  3. WypeÅ‚nianie ankiet internetowych na temat lekcji wf-u w szkole oraz innych zajęć podnoszÄ…cych sprawność ruchowÄ… uczniów.
  4. Obrady przy Sportowym Okrągłym Stole.
  5. Zdania do realizacji w szkole wypracowane podczas obrad Sportowego Okrągłego Stołu:

 a) Utworzenie ZespoÅ‚u cheerleanderk i wystÄ™py na szkolnych zawodach sportowych;

 b) Przygotowanie grupy  kibiców do aktywnych wystÄ™pów podczas szkolnych zawodów sportowych;

c) Aktywne przerwy;

d) Halowe zawody lekkoatletyczne;

e) Ćwiczenia Å›ródlekcyjne;

    6. ZakoÅ„czenie programu.

DziaÅ‚ania nasze sÄ… na bieżąco umieszczane na naszym blogu, do którego obejrzenia serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy