http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/wf_z_klasa_tlo.jpgWszyscy jesteśmy Mistrzami sportu”- pod takim hasłem w okresie od września do grudnia 2013 SOSW realizuje ogólnopolski program „WF z klasą”. Jest to program pilotażowy prowadzony przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Program jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sportu i Turystyki, pod honorowym patronatem Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej.

Ta ogólnopolska akcja edukacyjna ma zmienić myślenie o lekcjach WF-u w polskich szkołach.

Zadania szkół w programie:

  1. Sportowy Okrągły Stół (SOS) – zorganizowanie szkolnej debaty dotyczącej udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole.
  2. Zadania do wyboru. Szkoła wybiera lub opracowuje jedno własne zadanie mające na celu m.in.: poprawę frekwencji na lekcjach WF-u; zainicjowanie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych; zwiększenie aktywności osób mniej wysportowanych; zmianę sposobu oceniania (opisowo, z naciskiem na wysiłek i postępy); zachęcenie do zdrowszego jedzenia w szkole; wypracowanie pomysłów na ożywienie sportowe całej gminy, np. z wykorzystaniem infrastruktury Orlików etc.
  3. Dokumentacja działań na blogu

Koordynatorem programu w SOSW w Sokółce jest nauczyciel wychowania fizycznego – pani Dorota Kozaczyńska, nauczycielami wspierającymi są – pani Lila Zajkowska i Katarzyna Zalewska.

Realizacja Programu „WF z klas” w naszej szkole, zgodnie z regulaminem przedstawia się następująco:

  1. Deklaracja uczestnictwa
  2. Założenie i prowadzenie bloga na platformie CEO.
  3. Wypełnianie ankiet internetowych na temat lekcji wf-u w szkole oraz innych zajęć podnoszących sprawność ruchową uczniów.
  4. Obrady przy Sportowym Okrągłym Stole.
  5. Zdania do realizacji w szkole wypracowane podczas obrad Sportowego Okrągłego Stołu:

 a) Utworzenie Zespołu cheerleanderk i występy na szkolnych zawodach sportowych;

 b) Przygotowanie grupy  kibiców do aktywnych występów podczas szkolnych zawodów sportowych;

c) Aktywne przerwy;

d) Halowe zawody lekkoatletyczne;

e) Ćwiczenia śródlekcyjne;

    6. Zakończenie programu.

Działania nasze są na bieżąco umieszczane na naszym blogu, do którego obejrzenia serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy