http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_159/ad9.jpg Dnia 19 listopada 2013 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia adaptacyjne dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym rozpoczęli naukę w naszej placówce. Zajęcia zostały przeprowadzone w formie warsztatowej i miały na celu integrację nowo przybyłych uczniów. Uczestnicy wzięli udział w wielu ciekawych integracyjnych zabawach. Na zakończenie wszyscy zebrani wspólnie wykonali projekt grupowy ph.: „Nasze drzewo”, co niewątpliwie miało wpływ na stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania i akceptacji.  Mamy nadzieję, że dzięki uczestnictwu w zajęciach nowoprzybyli uczniowie nabrali przekonania, że czas spędzany w ośrodku będzie bezpieczny, miły i radosny. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Zajęcia zorganizowały i przeprowadziły panie: Małgorzata Zarachowicz i Marta Biedź.