http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_160/pedagog7.jpgW środę, 20 listopada spotkali się wszyscy uczniowie SOSW wraz z nauczycielami na zajęciach, które przeprowadziła pani pedagog – Małgorzata Szuchnicka. Rozmawialiśmy o uzależnieniach i wszystkim tym, co szkodzi naszemu zdrowiu. Uczniowie dowiedzieli się jak ważne jest racjonalne korzystanie z czasu wolnego oraz jak istotne jest prowadzenie zdrowego stylu życia. Wszystkie klasy opracowały „mapę myśli” dotyczącą zdrowia. Zdjęcia