http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_164/samorz1.jpg

W dniu 21.11.2013r. Młodzieżowa Rada Internatu w składzie: E. Kasiańczuk, A. Gilewski, I. Matyskiel, A. Świetlicki pod przewodnictwem opiekuna - p. Beaty Tur, zorganizowała dla całej społeczności internackiej „Dzień Samorządności”.

W ramach tej akcji wychowankowie przeprowadzili prelekcję na temat praw i obowiązków wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka. Przygotowali również prezentację multimedialną na ten temat, po obejrzeniu której odbyła się dyskusja dotycząca znajomości poruszanych kwestii. Podsumowaniem akcji było wykonanie w grupach plakatów poświęconych podstawowym  prawom dziecka oraz obowiązkom wychowanka internatu. Zdjęcia