http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_162/tur29.jpg W dniach 22 – 24 października 2013 roku grupa uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce przebywała na turnusie rehabilitacyjnym w ośrodku „Maniówka” w Nowej Wsi koło Suwałk.
W turnusie uczestniczyło 18-cioro dzieci pod opieką nauczycieli. Uczniowie uczestniczyli w turnusie całkowicie bezpłatnie. Wyjazd dzieci został w całości sfinansowany z funduszy pozyskanych na Balu Charytatywnym, zorganizowanym przez  SOSW, który odbył się 09 lutego 2013r.

Organizatorzy wyjazdu zadbali o to, aby program pobytu był atrakcyjny, a jednocześnie wpływający na poprawę kondycji fizycznej dzieci. Oprócz zajęć rehabilitacyjnych dzieci miały wiele możliwości do zabawy.

Głównym celem turnusu była ogólna poprawa i podtrzymanie sprawności psychofizycznych oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników.

Uczniowie codziennie uczestniczyli w zajęciach rehabilitacyjnych. Wzmacniali poszczególne partie mięśni, usprawniali proces oddychania, doskonalili motorykę ciała i koordynację ruchową, hartowali organizm.

Każdego dnia wszyscy uczestnicy turnusu brali udział w spacerach po lesie (sylwoterapia). W ramach spacerów podziwiali uroki suwalskiej flory i fauny, korzystali z leczniczych właściwości mikroklimatu Wigierskiego Parku Krajobrazowego.

Uczniowie uczestniczyli  też w krótszych wycieczkach po terenie „Maniówki”. Bardzo ciekawe okazały się zajęcia paleontologiczne, zakończone poszukiwaniem kości dinozaurów na terenie placu zabaw.

Nie mniej atrakcyjna okazała się obserwacja otuliny Wigierskiego Parku Krajobrazowego z wieży widokowej, na którą trzeba było się wspiąć z niemałym trudem, pokonując niejednokrotnie lęk wysokości.

Wiatrak i oglądanie największego termometru kapilarnego, również wzbudziły wielkie zainteresowanie.

Uczestnicy turnusu wykazali dużo aktywności podczas zabawy w „szalonego chemika” z animatorem. Można tam było własnoręcznie przygotować „własnego gluta”, czy zbudować „rakietę kosmiczną” używając produktów, które można znaleźć w każdej kuchni.

Wszystkie dzieci własnoręcznie przygotowały sobie pamiątki i upominki z wyjazdu uczestnicząc w warsztatach rękodzielniczych, podczas których robione były lalki i przedmioty z drewna.

Animatorzy prowadzili zajęcia metodą pedagogiki zabawy, która stwarzała uczestnikom grupy możliwości rozwoju w atmosferze akceptacji i zaufania, bez względu na wiek i umiejętności. Zabawa ułatwiała  kontakty między ludźmi, wyzwalała aktywność twórczą, stymulowała do podejmowania działań twórczych.

Codzienne zajęcia dawały dzieciom radość i zadowolenie ze wspólnego odkrywania i przeżywania proponowanych treści. Dawały inspirację do twórczego i radosnego poznawania siebie, odkrywania swoich indywidualnych możliwości. Wykorzystywały one poprzez zabawę wszystkie zmysły dla różnorodnych możliwości kontaktu i wyrażania siebie jak: mowa ciała, ruch, taniec, malowanie, rozmowa, odgrywanie scenek.

Nieodłącznym elementem turnusu był codzienne treningi: umiejętności społecznych i etycznych (respektowanie ogólnie przyjętych norm społecznych i etycznych, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, umiejętność współżycia w grupie, dbanie o higienę osobistą i czystość, umiejętność zachowania się w miejscach publicznych – ośrodek wczasowy, stołówka, dworzec kolejowy, pociąg), kontroli złości i agresji, wzmacniania poczucia własnej wartości, relaksacji.

Turnus przebiegł w miłej i przyjaznej atmosferze zrozumienia i wzajemnej akceptacji sprzyjających realizacji założonych celów.

Organizatorki Balu i wyjazdu rehabilitacyjnego serdecznie dziękują wszystkim, którzy wsparli organizację Balu Charytatywnego, bo to dzięki nim uczniowie SOSW mogli spędzić kilka dni z dala od murów szkolnych, podnosząc swoją kondycję psychofizyczną i zaspakajać ciekawość świata i ludzi. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wyjazdu.

 Dorota Kozaczyńska

Dorota Kozłowska

Lila Zajkowska

Katarzyna Zalewska