http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy: sosw_wigilia_harcerska.jpg

15.12.2011r., tuż przed świętami Bożego Narodzenia harcerze z 2 DH NS „Traperki” spotkali się na Wigilii harcerskiej, w której przygotowania aktywnie się włączyli. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć dzielenia się opłatkiem, składania życzeń, śpiewania kolęd, które wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Atrakcję stanowiły zimne ognie, które wywołały uśmiech na twarzach harcerzy. Spotkanie opłatkowe przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Organizatorem była  p. Marta Biedź.