http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_167/spotkanie_z_pielgniark5.jpg

Dnia 26.11.2013 roku o godz. 10.00 pielęgniarka szkolna p. Teresa Zaborowska przeprowadziła wśród uczniów SOSW zajęcia na temat: „Higiena osobista” metodą warsztatową. Po zajęciach uczniowie uzyskali wiedzę:
- Co to jest higiena osobista?
- Jak należy o nią dbać?
- Jakie środki i przedmioty służą do tego celu?

Na zakończenie każdy uczeń otrzymał broszurkę „Jak zadbać o czystość”. Zdjęcia