http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_168/czas_wolny4.jpg

Dnia 26.11.2013r.w ramach zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej i wychowawczej odbyło się spotkanie na temat „Sposobów zdrowego wykorzystania czasu wolnego”, prowadzone przez p. Beatę Mozolewską.

Podczas zajęć starano się uzmysłowić uczniom ich zainteresowania. Zwrócono uwagę na sposoby spędzania czasu wolnego. Przekazano informacje na temat edukacji prozdrowotnej w odniesieniu do sposobów spędzania wolnego czasu.

Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich sposobów spędzania czasu wolnego- poprzez wpisanie w płatki kwiatka sposobów „aktywnego i biernego wypoczynku”.

Podczas zajęć mówiono również o niekorzystnych sposobach spędzania czasu wolnego i ich konsekwencjach.

Uczniowie pracowali również z programem telewizyjnym, gdzie mieli za zadanie sporządzenie listy najpopularniejszych programów edukacyjnych, które oglądają w czasie wolnym.

Jednym z elementów zajęć była pantomima, podczas której inscenizowano sposoby spędzania czasu wolnego.

Zajęcia zakończono sporządzeniem przepisu na udane spędzanie czasu wolnego, a oto jeden z nich:

garnek – dobrych chęci

1 kg – zapału

5 łyżek – uśmiechu

4 kawałki – spokoju

8 szklanek – przyjaciół

tona – pomysłów

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.