http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_168/czas_wolny4.jpg

Dnia 26.11.2013r.w ramach zajęć z zakresu profilaktyki zdrowotnej i wychowawczej odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie na temat „Sposobów zdrowego wykorzystania czasu wolnego”, prowadzone przez p. BeatÄ™ MozolewskÄ….

Podczas zajęć starano siÄ™ uzmysÅ‚owić uczniom ich zainteresowania. Zwrócono uwagÄ™ na sposoby spÄ™dzania czasu wolnego. Przekazano informacje na temat edukacji prozdrowotnej w odniesieniu do sposobów spÄ™dzania wolnego czasu.

Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich sposobów spÄ™dzania czasu wolnego- poprzez wpisanie w pÅ‚atki kwiatka sposobów „aktywnego i biernego wypoczynku”.

Podczas zajęć mówiono również o niekorzystnych sposobach spÄ™dzania czasu wolnego i ich konsekwencjach.

Uczniowie pracowali również z programem telewizyjnym, gdzie mieli za zadanie sporzÄ…dzenie listy najpopularniejszych programów edukacyjnych, które oglÄ…dajÄ… w czasie wolnym.

Jednym z elementów zajęć byÅ‚a pantomima, podczas której inscenizowano sposoby spÄ™dzania czasu wolnego.

Zajęcia zakończono sporządzeniem przepisu na udane spędzanie czasu wolnego, a oto jeden z nich:

garnek – dobrych chÄ™ci

1 kg – zapaÅ‚u

5 Å‚yżek – uÅ›miechu

4 kawaÅ‚ki – spokoju

8 szklanek – przyjacióÅ‚

tona – pomysÅ‚ów

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.