http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/kredki.jpeg

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zapoznał z wykazem autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych w wojewódzkim konkursie plastycznym ph.: „W krainie wierszy Juliana Tuwima”.
Na konkurs wpłynęło 1177 prac plastycznych ze 120 placówek oświatowo – wychowawczych województwa podlaskiego. Jury konkursu, w skład którego weszli artyści plastycy oraz instruktorzy, dokonało oceny prac przyznając 17 nagród oraz 33 wyróżnienia.

Nasi uczniowie wyróżnieni w konkursie to:

Mirek Muciuś – wyróżniony w kategorii wiekowej 8-11 lat

Renata Rurman- wyróżniona w kategorii wiekowej 12 lat i powyżej

Prace konkursowe laureaci wykonali pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Szomko.

Gratulujemy laureatom nagród i wyróżnień, serdeczne dziękujemy uczniom ośrodka -uczestnikom konkursu za udział i chęć  rozwijania zainteresowań i pasji artystycznych.