http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/kredki.jpeg

MÅ‚odzieżowy Dom Kultury w BiaÅ‚ymstoku zapoznaÅ‚ z wykazem autorów prac nagrodzonych i wyróżnionych w wojewódzkim konkursie plastycznym ph.: „W krainie wierszy Juliana Tuwima”.
Na konkurs wpÅ‚ynęło 1177 prac plastycznych ze 120 placówek oÅ›wiatowo – wychowawczych województwa podlaskiego. Jury konkursu, w skÅ‚ad którego weszli artyÅ›ci plastycy oraz instruktorzy, dokonaÅ‚o oceny prac przyznajÄ…c 17 nagród oraz 33 wyróżnienia.

Nasi uczniowie wyróżnieni w konkursie to:

Mirek MuciuÅ› – wyróżniony w kategorii wiekowej 8-11 lat

Renata Rurman- wyróżniona w kategorii wiekowej 12 lat i powyżej

Prace konkursowe laureaci wykonali pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Szomko.

Gratulujemy laureatom nagród i wyróżnieÅ„, serdeczne dziÄ™kujemy uczniom oÅ›rodka -uczestnikom konkursu za udziaÅ‚ i chęć  rozwijania zainteresowaÅ„ i pasji artystycznych.