http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_170/mikoajki6.jpgW dniu 05.12.2013 r. MÅ‚odzieżowa Rada Internatu SOSW oraz starsi wychowankowie w skÅ‚adzie: E. KasiaÅ„czuk, M. Kieda, N. Krysiuk, A. Åšwietlicki, S. Nadolny, A. Czarnomysa i A. Baranowska pod przewodnictwem opiekuna - p. kierownik Beaty Tur zorganizowaÅ‚a MikoÅ‚ajki dla caÅ‚ej spoÅ‚ecznoÅ›ci internatu. Po powrocie z kolacji naszych wychowanków powitaÅ‚ caÅ‚y zastÄ™p Å›w. MikoÅ‚aja w otoczeniu pracowitych elfów, który przybyÅ‚ na tÄ™ okazjÄ™ prosto z Bieguna PóÅ‚nocnego.
Wszyscy byliśmy ogromnie zaskoczeni taką niespodzianką, a nasze maluchy nawet przestraszone. Święty Mikołaj -
Sebastian Nadolny nie zapomniaÅ‚ o żadnym z nas, prezenty dostali nawet ci, którzy nie byli zbyt grzeczni. Zadaniem od MikoÅ‚aja byÅ‚o dla wychowanków ubranie choinki w internacie. W nagrodÄ™ każdy mógÅ‚ siÄ™gnąć do wielkiego worka Å›w. MikoÅ‚aja i wyciÄ…gnąć sobie upominek maskotkÄ™.

Kiedy wszyscy zostali już obdarowani, Å›w. MikoÅ‚aj ruszyÅ‚ dalej do innych dzieci, aby wrÄ™czyć im wyczekiwane prezenty. Do nas wróci ponownie już w WigiliÄ™. Do zobaczenia ÅšwiÄ™ty MikoÅ‚aju! ZdjÄ™cia