http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/szelmostwa_lisa_witlisa1.jpgW piÄ…tek 6 grudnia uczniowie naszego oÅ›rodka otrzymali ciekawy prezent. DziÄ™ki TVP mogli obejrzeć kolejnÄ… transmisjÄ™ w ramach Internetowego Teatru TVP dla szkóÅ‚. Tym razem byÅ‚y to „Szelmostwa Lisa Witalisa” w wykonaniu zespoÅ‚u Teatru Polskiego w Bydgoszczy na podstawie bajki Jana Brzechwy. Bajka opowiadaÅ‚a o lisie, który zostaÅ‚ liderem swojego zespoÅ‚u, co niosÅ‚o ze sobÄ… wiele ciekawych przygód. PiÄ…tkowy poranek upÅ‚ynÄ…Å‚ wiÄ™c nam w bardzo miÅ‚ej atmosferze. DziÄ™kujemy, czekamy na kolejne spektakle.

Organizatorzy: p. Marta Tolko-Kuziuta we wspóÅ‚pracy z p. MartÄ… Kawrygo-Leonowicz