http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_172/spotkanie_prof1.jpg11.12.2013r. odbyło się spotkanie dla uczniów ośrodka na temat: „Miłości i seksualności” prowadzone przez p. Martę Kawrygo-Leonowicz i p. Magdalenę Słyż. Tematem przewodnim zajęć był „Dobry i zły dotyk”. Podczas zajęć starano się uzasadnić uczniom co to jest „zły” i co to jest „dobry” dotyk, gdzie i w jakich miejscach wolno, a w jakich nie wolno dotykać. Na koniec zajęć uczniowie obejrzeli film pt.: „Było sobie życie”, który pokazuje jak powstaje nowe życie, czyli mały człowiek. Zdjęcia

11.12.2013r. odbyło się spotkanie dla uczni