http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_179/zaw8.jpgUdziaÅ‚ zawodników naszej szkoÅ‚y w Mistrzostwach Województwa Podlaskiego w PÅ‚ywaniu, które odbyÅ‚y siÄ™ 16 grudnia 2013r  na Krytej PÅ‚ywalni w SokóÅ‚ce  zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ sukcesem.

Reprezentacja w skÅ‚adzie: Adam Czebak, Justyna Jurewicz, Adam Wiszniewski, Robert BietkaÅ‚, Łukasz Sadkowski, Kamil Arciuch, Krzysztof Drapczuk, PaweÅ‚ Piwowarczyk, Anna Czarnomysa, Szymon Klimowicz,  pod czujnym okiem trenerów: p. Lucyny Taudul i p. Doroty KozaczyÅ„skiej , w sposób godny, sportowy i z przestrzeganiem zasad fair –play wystartowaÅ‚a w wielu konkurencjach.

Konkurencja:           PÅ‚ywanie bez asysty 25m

PaweÅ‚ Piwowarczyk        II miejsce                    

Justyna Jurewicz             III miejsce                     

Robert BietkaÅ‚                 IV miejsce                     

 

Konkurencja:              Chód po dnie

Robert BietkaÅ‚                        II miejsce                    

Łukasz Sadkowski                  V miejsce                    

Justyna Jurewicz                    VI  miejsce                                                  

PaweÅ‚ Piwowarczyk              VII miejsce                    

Krzysztof Drapczuk               XI miejsce                    

Adam Wiszniewski                 XV miejsce                    

Szymon Klimowicz                XVI miejsce   

 Kamil Arciuch                       XIX miejsce     

 

Konkurencja:              Chód po dnie z zanurzeniem

Justyna Jurewicz              VI miejsce

PaweÅ‚ Piwowarczyk         X miejsce

 

Konkurencja:                Styl dowolny 25m

Anna Czarnomysa           III miejsce

Adam Czebak                  V miejsce

 

Konkurencja:                Styl grzbietowy 25m

Adam Czebak                   I miejsce

 

Konkurencja:                Styl grzbietowy 50m

Adam Czebak                  III miejsce

 

Oprócz radoÅ›ci, zadowolenia i satysfakcji za swoje zmagania  zawodnicy nagrodzeni zostali pucharami, medalami, dyplomami, nagrodami rzeczowymi i sÅ‚odkim poczÄ™stunkiem. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Gratulujemy uczestnikom, dziękujemy organizatorom.