http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy: sosw_11listopada_apel.jpg

10.11.2011r. o godzinie 9.50 w naszym Ośrodku odbył się uroczysty apel upamiętniający 93 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W montażu słowno – instrumentalnym przygotowanym przez panią Martę Biedź wzięli udział harcerze z 2DH NS „Traperki” oraz uczniowie z kl. II ULOS. Podczas apelu uczczono święto narodowe, przypominając ważne fakty z historii Polski. Zadbano również o odpowiednią scenografię, eksponując symbole narodowe. Społeczność Ośrodka z należną uwagą wysłuchała wierszy i pieśni patriotycznych.