http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/grupa1.jpgW dniu 14.01.2014 r. w internacie odbyÅ‚o siÄ™ oficjalne ogÅ‚oszenie oraz podsumowanie wyników konkursu ph. „ÅšwiÄ™ta w mojej Å›wietlicy” ogÅ‚oszonego w grudniu, w którym braÅ‚y udziaÅ‚ wszystkie grupy wychowawcze.

Komisja konkursowa wyÅ‚oniona z MÅ‚odzieżowej Rady Internatu w skÅ‚adzie: Iza Matyskiel, Ewa KasiaÅ„czuk, Andrzej Åšwietlicki, pod opieka p. kierownik internatu Beaty Tur dokonaÅ‚a oceny wystroju Å›wietlic grupowych wedÅ‚ug ustalonych kryteriów:

- prace tematyczne

- estetyka wykonania gazetki ściennej

- wkÅ‚ad pracy wychowanków w przygotowanie dekoracji Å›wiÄ…tecznej

NajwiÄ™kszÄ… liczbÄ™ punktów uzyskaÅ‚a grupa I, która zdobyÅ‚a I miejsce. Na II miejscu znalazÅ‚a siÄ™ grupa IV a III miejsce wspólnie zajęły grupy II i III.

Grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych oraz sprzętu sportowego na rzecz grupy.

Zwycięzcom gratulujemy!

/images/grupa2.jpg/images/grupa3.jpg/images/grupa4.jpg