http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/grupa1.jpgW dniu 14.01.2014 r. w internacie odbyło się oficjalne ogłoszenie oraz podsumowanie wyników konkursu ph. „Święta w mojej świetlicy” ogłoszonego w grudniu, w którym brały udział wszystkie grupy wychowawcze.

Komisja konkursowa wyłoniona z Młodzieżowej Rady Internatu w składzie: Iza Matyskiel, Ewa Kasiańczuk, Andrzej Świetlicki, pod opieka p. kierownik internatu Beaty Tur dokonała oceny wystroju świetlic grupowych według ustalonych kryteriów:

- prace tematyczne

- estetyka wykonania gazetki ściennej

- wkład pracy wychowanków w przygotowanie dekoracji świątecznej

Największą liczbę punktów uzyskała grupa I, która zdobyła I miejsce. Na II miejscu znalazła się grupa IV a III miejsce wspólnie zajęły grupy II i III.

Grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych oraz sprzętu sportowego na rzecz grupy.

Zwycięzcom gratulujemy!

/images/grupa2.jpg/images/grupa3.jpg/images/grupa4.jpg