http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/photoalbum/album_181/choinka1.jpg

Choinka Szkolna jest jednym z najbardziej oczekiwanych przez dzieci i mÅ‚odzież wydarzeÅ„, dlatego też na staÅ‚e wpisaÅ‚a siÄ™ w kalendarz imprez organizowanych w SOSW w SokóÅ‚ce. W tym roku zabawa odbyÅ‚a siÄ™ w Å›rodÄ™, dnia 15 stycznia w godzinach 12.00-15.00 w Å›wietlicy szkolnej.

Wszystkich zebranych powitaÅ‚y organizatorki zabawy, panie: Urszula Drewniak i Zuzanna Szarkowska-Czeczko. Witali siÄ™ również sÄ…siad z sÄ…siadem, w parach witaÅ‚y siÄ™ Å‚okcie, bioderka, noski i kolanka. Po takim miÅ‚ym rozpoczÄ™ciu dwie rodziny – drużyny reprezentujÄ…ce wszystkich uczniów, udaÅ‚y siÄ™ na wycieczkÄ™ do ZOO. Zarówno tatusiowie, mamusie, Jacki, Witki, Zosie, Azory, jak i pozostali uczniowie mieli dużo uciechy, kiedy do swego zadania przystÄ™powaÅ‚ sÅ‚oÅ„. Kiedy „wycieczka” dobiegÅ‚a koÅ„ca, rozlegÅ‚y sie gÅ‚oÅ›ne dźwiÄ™ki utworów granych przez zespóÅ‚ MEGAM, który tradycyjnie, zapewniÅ‚ oprawÄ™ muzycznÄ… choinki.

Najbardziej oczekiwanym momentem byÅ‚o oczywiÅ›cie przybycie ÅšwiÄ™tego MikoÅ‚aja. Uczniowie z niecierpliwoÅ›ciÄ… wyglÄ…dali go z okien swoich klas, ale jak to zwykle bywa z MikoÅ‚ajem, zjawiÅ‚ siÄ™ nie wiadomo kiedy i zaskoczyÅ‚ ich pukaniem do drzwi poszczególnych sal. Po paru minutach rozmów ÅšwiÄ™ty MikoÅ‚aj stwierdzaÅ‚, że wszyscy zebrani byli grzeczni i mimo przygotowanych w zanadrzu rózg, rozdawaÅ‚ sÅ‚odkoÅ›ci. Każdy uczeÅ„ dostaÅ‚ również MikoÅ‚ajowÄ… wróżbÄ™ na Nowy Rok. I tak oto padaÅ‚y sÅ‚owa przestrogi typu: „Nie chcÄ™ CiÄ™ martwić, ale po tym cukiereczku przytyjesz 10 kg”, „JeÅ›li nie ograniczysz cukierków to bÄ™dziesz musiaÅ‚ iść do dentysty”. ByÅ‚y też rady: „Zamiast siedzieć przy komputerze weź siÄ™ za szydeÅ‚kowanie”, „Wymarzona ocena już blisko, „Czas siÄ™ Å‚adnie uÅ›miechać do nauczyciela”. Nie mogÅ‚o zabraknąć również przepowiedni: „Czeka CiÄ™ wygrana!”, „ Zacznij zbierać na kupony”, „W życiu daleko zajdziesz”,  „Kup sobie nowe buty!”…

Jednak to wesoÅ‚e: „Rusz siÄ™ wreszcie, bo zespóÅ‚ pojedzie do domu!”, które szybko rozniosÅ‚o siÄ™ wÅ›ród uczniów, spowodowaÅ‚o, iż wszyscy z wielkÄ… przyjemnoÅ›ciÄ… powrócili do taÅ„ca. Chociaż siarczysty mróz malowaÅ‚ piÄ™kne obrazy na oknach, w Å›wietlicy szkolnej panowaÅ‚a przemiÅ‚a atmosfera i wszyscy zebrani bawili siÄ™ naprawdÄ™ wspaniale. Na zakoÅ„czenie Pani Dyrektor, w imieniu uczniów podziÄ™kowaÅ‚a organizatorkom za choinkowe szaleÅ„stwo.

Szczególne podziÄ™kowania należą siÄ™ PrzyjacioÅ‚om OÅ›rodka, którzy jak co roku zapewnili sÅ‚odycze do choinkowych paczuszek a także p. Dorocie KozÅ‚owskiej i zespoÅ‚owi MEGAM za zapewnienie oprawy muzycznej, jak również wszystkim nauczycielom, którzy sprawowali opiekÄ™ nad uczniami podczas trwania zabawy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.