http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/sam_1521.jpg

15.01.2014r. uczniowie klasy III pdp wraz z wychowawczyniÄ… zaprosili na choinkÄ™ ogólnoszkolnÄ… trzech absolwentów roku szkolnego 2012/2013 wraz z rodzicami. ZaszczyciÅ‚ nas swojÄ… obecnoÅ›ciÄ… absolwent Sylwester K. wraz z mamÄ…. UczestniczyÅ‚ on w zabawie choinkowej jak również w spotkaniu integracyjnym w klasie.

 

W programie spotkania:

-poczÄ™stunek (pyszny tort) przygotowany przez uczniów na zajÄ™ciach kucharstwa,

-zapoznanie uczniów i rodziców przez wychowawczyniÄ™ klasy ElżbietÄ™ Szomko z ofertÄ… Åšrodowiskowego Domu Samopomocy SpoÅ‚ecznej w SokóÅ‚ce i ofertÄ… Warsztatów Terapii ZajÄ™ciowej w SokóÅ‚ce,

-dyskusja, wymiana doÅ›wiadczeÅ„ rodziców,  uczniów oraz absolwenta.

/images/sam_1522.jpg