http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_186/p2250050.jpg„JEST KARNAWAŁ, W KARNAWALE

WYBIERAMY SIĘ NA BALE…”

W dn. 25.02.2014 r. w internacie SOSW w SokóÅ‚ce już po raz drugi odbyÅ‚ siÄ™ uroczysty Maskowy Bal KarnawaÅ‚owy zorganizowany i poprowadzony przez wychowanków grupy I pod kierunkiem wychowawcy p. B. Rećko, przy wsparciu czÅ‚onków ZespoÅ‚u Promocyjnego naszego OÅ›rodka. Uczestniczyli w nim wychowankowie internatu, wychowawcy oraz absolwenci, którzy ukoÅ„czyli naukÄ™ w naszej szkole w roku ubiegÅ‚ym i poprzednich latach. Celem zorganizowanej imprezy byÅ‚o nie tylko kultywowanie tradycji zwiÄ…zanych z okresem karnawaÅ‚owym, ale też integracja caÅ‚ej spoÅ‚ecznoÅ›ci internatu z absolwentami naszego OÅ›rodka oraz wspólna, wesoÅ‚a zabawa.

Bal rozpoczęła p B. Rećko od powitania wszystkich zebranych a szczególnie zaproszonych goÅ›ci (którzy przybyli bardzo licznie), życzÄ…c wszystkim wesoÅ‚ej zabawy. Po oficjalnym przedstawieniu siÄ™ wszystkich uczestników, prezentacji balowych kreacji, fryzur, makijaży oraz wspaniaÅ‚ych karnawaÅ‚owych masek, wystÄ…piÅ‚a grupa naszych absolwentów. Serdecznie powitali oni caÅ‚Ä… spoÅ‚eczność internatu oraz opowiedzieli kolegom o swoich aktualnych losach. NastÄ™pnie prowadzÄ…ce imprezÄ™ wychowanki z grupy I - Martyna i Ewa zaprosiÅ‚y wszystkich do wspólnej zabawy w przygotowanych konkursach, w których wszyscy chÄ™tni mogli wziąć udziaÅ‚ i popisać siÄ™ swoimi umiejÄ™tnoÅ›ciami.

MogliÅ›my spróbować swoich siÅ‚ w zabawie „Dmuchanie balonów na czas”, w konkursie tanecznym „Taniec z balonem i z miotÅ‚Ä…”, w konkursie zrÄ™cznoÅ›ciowym „Gra muzyka”, oraz w odgadywaniu  bajkowych zagadek i w wielu innych wesoÅ‚ych grach i zabawach karnawaÅ‚owych.

Po wspólnej kolacji nasi goÅ›cie - absolwenci spotkali siÄ™ na sÅ‚odkim poczÄ™stunku. Rozmowom, wspomnieniom i Å‚zom radoÅ›ci z kolejnego wspólnego spotkania nie byÅ‚o koÅ„ca.

OczywiÅ›cie nasz wspaniaÅ‚y Bal nie mógÅ‚ siÄ™ obyć bez mianowania Króla i Królowej tego wieczoru. ParÄ… królewskÄ… zostali: Iza Kowejsza - jako wesoÅ‚y klown i Kamil Olechno – pingwinek. OdbyÅ‚a siÄ™ też uroczysta koronacja i wrÄ™czenie pluszowych maskotek. Nasza królewska para odtaÅ„czyÅ‚a wspólny taniec i zapozowaÅ‚a do pamiÄ…tkowego zdjÄ™cia. Ten magiczny, karnawaÅ‚owy wieczór dobiegÅ‚ koÅ„ca, pozostanÄ… po nim wspólne zdjÄ™cia a mile spÄ™dzone chwile na dÅ‚ugo pozostanÄ… w naszych sercach i pamiÄ™ci. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

NIECH ŻYJE BAL !!!