http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy: sosw_swiatla.png

21.09.2011r. o godz. 9.00 w naszej szkole odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie ze stażystkami z Komendy Powiatowej Policji w SokóÅ‚ce. Panie przeprowadziÅ‚y zajÄ™cia o tematyce bezpiecznego poruszania siÄ™ po drogach, zwracajÄ…c szczególnÄ…  uwagÄ™ na zachowanie bezpieczeÅ„stwa i ostrożnoÅ›ci podczas drogi do i ze szkoÅ‚y. Ciekawym dodatkiem byÅ‚ film edukacyjny, podczas którego uczniowie klas SPL, SPU i GU mogli wykazać siÄ™ wiedzÄ… odnoÅ›nie poruszanego zagadnienia. Prelekcja byÅ‚a bardzo pouczajÄ…ca. Organizatorem spotkania byÅ‚a p. Zuzanna Szarkowska – Czeczko.