http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy: sosw_swiatla.png

21.09.2011r. o godz. 9.00 w naszej szkole odbyło się spotkanie ze stażystkami z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce. Panie przeprowadziły zajęcia o tematyce bezpiecznego poruszania się po drogach, zwracając szczególną  uwagę na zachowanie bezpieczeństwa i ostrożności podczas drogi do i ze szkoły. Ciekawym dodatkiem był film edukacyjny, podczas którego uczniowie klas SPL, SPU i GU mogli wykazać się wiedzą odnośnie poruszanego zagadnienia. Prelekcja była bardzo pouczająca. Organizatorem spotkania była p. Zuzanna Szarkowska – Czeczko.