Obrazy: kon_wiedzy_o_jz2.jpgW dniu 19 lutego 2014 r. uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w Konkursie Wiedzy o Języku Ojczystym organizowanym przez Zespół Szkół Nr 13 w Białymstoku. Drużyna z naszego Ośrodka, w składzie: Ania Baranowska, Iza Matyskiel oraz Martyna Krempa dzielnie walczyła starając się wykonać stawiane przed nimi zadania jak najlepiej. Dziewczęta przygotowane przez p. Katarzynę Zalewską starały wykazać się w czasie rozwiązywania trudnych zadań konkursowych wiedzą i umiejętnościami z zakresu polszczyzny oraz refleksem. W przygotowanej przez zespół „pracy domowej” wspaniale zaprezentowały również umiejętności aktorskie przedstawiając żywy obraz. Niestety, mimo walecznych postaw, przyszło im zająć czwarte miejsce. Celem konkursu było popularyzowanie poprawności językowej wśród młodzieży oraz promowanie pięknej polszczyzny. Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawują pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

/images/kon_wiedzy_o_jz1.jpg/images/kon_wiedzy_o_jz3.jpg