http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_189/turniej_wiedzy_3.jpgSport moja pasja – Turniej Wiedzy pod hasÅ‚em

„XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie Soczi 2014”

20 marca 2014 roku w Å›wietlicy szkolnej zebrali siÄ™ uczniowie Gimnazjum, Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej i SzkoÅ‚y PrzysposabiajÄ…cej do Pracy by dopingować swoim kolegom i koleżankom, którzy zmagali siÄ™ w Turnieju Wiedzowym.

Zbigniew Sienkiewicz, Renata Furman, Natalia Krysiuk, PaweÅ‚ Miszkowicz – Adamowicz iŁukasz Możejko  udzielali odpowiedzi na wylosowane pytania dotyczÄ…ce Zimowych Igrzysk Olimpijskich, które odbyÅ‚y siÄ™ w Soczi. Uczniowie wykazali siÄ™ dużą wiedzÄ…. NajwiÄ™cej prawidÅ‚owych odpowiedzi udzieliÅ‚a Renata Furman i zdobyÅ‚a tytuÅ‚ Mistrza Wiedzy „XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie Soczi 2014”.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody rzeczowe. Zdjęcia

Organizator Turnieju: Lucyna Taudul

Prezes UKS „Sokoliki SOSW”