http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/photoalbum/album_191/apel_bezp4.jpg20.03.2014r. podczas apelu szkolnego przedstawiono protokół z rozstrzygnięcia szkolnego konkursu plastycznego ph. „Razem tworzymy lepszy Internet” zorganizowanego w SOSW w ramach akcji Dzień Bezpiecznego Internetu.

Celem konkursu było: inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych; wdrażanie do przestrzegania zasad obowiązujących w Internecie; propagowanie wiedzy na temat zagrożeń w sieci; kształcenie postawy odpowiedzialności za swoje działania.

Organizatorami konkursu były p. Ewa Wińska i p. Marta Kawrygo-Leonowicz.
Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca – p. Lila Zajkowska oraz p. Urszula Drewniak i p. Beata Tur podczas oceny prac brała pod uwagę nie tylko walory artystyczne i estetykę prac, ale przede wszystkim zgodność prac z tematyką oraz ciekawe przedstawienie problematyki odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Internecie wszystkich użytkowników. Na konkurs wpłynęły 33 prace w 5 kategoriach wiekowych.

Wyniki konkursu

Miejsce

Imię i nazwisko ucznia

Imię i nazwisko nauczyciela
pod którego kierunkiem wykonano pracę
 


Szkoła podstawowa dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim
 

I

Agnieszka Muciuś 

p. Beata Boguszewska  


Szkoła podstawowa dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym

i znacznym

I

Mirosław Muciuś
Agnieszka Muciuś

p. Katarzyna Bubieniec

II

Sylwia Gilewska

p. Ewa Wińska

III

Paweł Zawadzki

p. Ewa Wińska


Gimnazjum dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim
 

I

Anna Czarnomysa

p. Elżbieta Szomko

II

Anna Baranowska

p. Marta Kawrygo-Leonowicz

III

Andrzej Świetlicki

p. Elżbieta Szomko


Gimnazjum dla uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
 

I

Patrycja Jarmoszko

p. Beata Boguszewska

II

Sandra Radziszewska

p. Marta Kulmaczewska

III

Michał Lengiewicz

p. Marta Kulmaczewska


Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 

I

Paweł Lenkiewicz

p. Beata Boguszewska

II

Justyna Jackiewicz

p. Beata Mozolewska

III

Renata Furman
Paweł Panasiuk

p. Elżbieta Szomko

wyróżnienie

Marek Dowgiert

p. Beata Mozolewska

wyróżnienie

Krzysztof Drapczuk

p. Beata Boguszewska

wyróżnienie

Kamil Bierko

p. Elżbieta Szomko

Wszystkie prace, które napłynęły na konkurs zostały wyeksponowane na holu szkolnym, a w terminie późniejszym będą do obejrzenia w Bibliotece Dziecięcej w Sokółce. Autorzy prac, które zajęły lokaty w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe zakupione ze środków własnych organizatorów. Część nagród pozyskano z księgarni „A kuku” w Sokółce. Sponsorowi dziękujemy.

Wszystkim zwycięzcom i opiekunom gratulujemy! Zdjęcia

Organizatorzy