http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/photoalbum/album_191/apel_bezp4.jpg20.03.2014r. podczas apelu szkolnego przedstawiono protokóÅ‚ z rozstrzygniÄ™cia szkolnego konkursu plastycznego ph. „Razem tworzymy lepszy Internet” zorganizowanego w SOSW w ramach akcji DzieÅ„ Bezpiecznego Internetu.

Celem konkursu byÅ‚o: inicjowanie i propagowanie dziaÅ‚aÅ„ na rzecz bezpiecznego dostÄ™pu dzieci i mÅ‚odzieży do zasobów internetowych; wdrażanie do przestrzegania zasad obowiÄ…zujÄ…cych w Internecie; propagowanie wiedzy na temat zagrożeÅ„ w sieci; ksztaÅ‚cenie postawy odpowiedzialnoÅ›ci za swoje dziaÅ‚ania.

Organizatorami konkursu były p. Ewa Wińska i p. Marta Kawrygo-Leonowicz.
Komisja konkursowa w skÅ‚adzie: przewodniczÄ…ca – p. Lila Zajkowska oraz p. Urszula Drewniak i p. Beata Tur podczas oceny prac braÅ‚a pod uwagÄ™ nie tylko walory artystyczne i estetykÄ™ prac, ale przede wszystkim zgodność prac z tematykÄ… oraz ciekawe przedstawienie problematyki odpowiedzialnoÅ›ci za bezpieczeÅ„stwo w Internecie wszystkich użytkowników. Na konkurs wpÅ‚ynęły 33 prace w 5 kategoriach wiekowych.

Wyniki konkursu

Miejsce

ImiÄ™ i nazwisko ucznia

ImiÄ™ i nazwisko nauczyciela
pod którego kierunkiem wykonano pracÄ™
 


SzkoÅ‚a podstawowa dla uczniów niepeÅ‚nosprawnych umysÅ‚owo w stopniu lekkim
 

I

Agnieszka MuciuÅ› 

p. Beata Boguszewska  


SzkoÅ‚a podstawowa dla uczniów niepeÅ‚nosprawnych umysÅ‚owo w stopniu umiarkowanym

i znacznym

I

Mirosław Muciuś
Agnieszka MuciuÅ›

p. Katarzyna Bubieniec

II

Sylwia Gilewska

p. Ewa Wińska

III

Paweł Zawadzki

p. Ewa Wińska


Gimnazjum dla uczniów niepeÅ‚nosprawnych umysÅ‚owo w stopniu lekkim
 

I

Anna Czarnomysa

p. Elżbieta Szomko

II

Anna Baranowska

p. Marta Kawrygo-Leonowicz

III

Andrzej Åšwietlicki

p. Elżbieta Szomko


Gimnazjum dla uczniów niepeÅ‚nosprawnych umysÅ‚owo w stopniu umiarkowanym i znacznym
 

I

Patrycja Jarmoszko

p. Beata Boguszewska

II

Sandra Radziszewska

p. Marta Kulmaczewska

III

Michał Lengiewicz

p. Marta Kulmaczewska


Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 

I

Paweł Lenkiewicz

p. Beata Boguszewska

II

Justyna Jackiewicz

p. Beata Mozolewska

III

Renata Furman
Paweł Panasiuk

p. Elżbieta Szomko

wyróżnienie

Marek Dowgiert

p. Beata Mozolewska

wyróżnienie

Krzysztof Drapczuk

p. Beata Boguszewska

wyróżnienie

Kamil Bierko

p. Elżbieta Szomko

Wszystkie prace, które napÅ‚ynęły na konkurs zostaÅ‚y wyeksponowane na holu szkolnym, a w terminie późniejszym bÄ™dÄ… do obejrzenia w Bibliotece DzieciÄ™cej w SokóÅ‚ce. Autorzy prac, które zajęły lokaty w konkursie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe zakupione ze Å›rodków wÅ‚asnych organizatorów. Część nagród pozyskano z ksiÄ™garni „A kuku” w SokóÅ‚ce. Sponsorowi dziÄ™kujemy.

Wszystkim zwycięzcom i opiekunom gratulujemy! Zdjęcia

Organizatorzy