http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_192/eko1.jpgW dniu 20 marca 2014 roku,  w przededniu pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, spotkaliśmy się na dolnym korytarzu naszego Ośrodka, aby wspólnie przypomnieć sobie podstawowe zasady ekologiczne. W czasie spotkanie uczniowie Ośrodka pracowali metodami aktywizującymi: rozwiązali quiz ekologiczny, ustalili wspólnie działania, które sprzyjają ekologicznemu życiu, ustalili w jaki sposób można poznawać przyrodę, jakie cechy powinien posiadać dobry przyrodnik. Spotkanie było dobrą okazją do stworzenia sytuacji dydaktycznych, pozwalających na to, aby uczniowie mieli możliwość obserwacji, integracji w środowisko społeczno–przyrodnicze i byli świadomi, swych działań na rzecz ochrony środowiska. Zdjęcia

Spotkanie zorganizowała p. Zuzannna Szarkowska –Czeczko.