http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_193/powitanie_wiosny_3_t2.jpgW dniu 21.03.2014 r. w internacie SOSW uroczyÅ›cie obchodziliÅ›my Pierwszy DzieÅ„ Wiosny, zainicjowany przez czÅ‚onków MÅ‚odzieżowej Rady Internatu pod przewodnictwem jej opiekuna p. B. Tur. DzieÅ„ ten zostaÅ‚ ogÅ‚oszony „Dniem koloru zielonego” co oznaczaÅ‚o, że w naszej garderobie miaÅ‚ dominować kolor zielony i wiosenne akcenty. Wszyscy stanÄ™li na wysokoÅ›ci zadania i przygotowali zielone przypinki, nakrycia gÅ‚owy i inne elementy, a niektórzy wychowankowie od stóp do gÅ‚ów wystÄ…pili w kolorze zielonym.

Po Å›niadaniu najbardziej „zieloni” wychowankowie otrzymali za swoje pomysÅ‚owe przebrania i zielone akcenty, sÅ‚odkie upominki ufundowane przez p. kierownik internatu. Wszyscy „zieloni’ pozowali wspólnie do pamiÄ…tkowego zdjÄ™cia.

NastÄ™pnie w myÅ›l tradycji cala spoÅ‚eczność OÅ›rodka uczestniczyÅ‚a w powitaniu wiosny i pożegnaniu odchodzÄ…cej zimy, palÄ…c w ognisku symbolicznÄ… marzannÄ™. ZdjÄ™cia 

 „Marzanno, Marzanno, ty zimowa panno

W ogieÅ„ ciÄ™ wrzucamy, bo wiosnÄ™ witamy!”